Femu a Corsica
Marti u 23 d'Aprile 2013

Per una sucetà bislingua : un veru statutu di cuufficialità


Per una sucetà bislingua : un veru statutu di cuufficialità
U filu di a storia

In u 1983, tirent anni fà, Michèle Castellani, spuni, à nome di u gruppu UPC una muzione à favori di u bilinguisimu è di l'insignamentu generalizà tu di a lingua corsa, primu passu ver di l'elaburazione  d'un statutu di cuufficialità di a lingua corsa.

Trent´anni dopu, u 25 d'aprile di u 2013 s'hà da prununzià l'assemblea di Corsica nant.à u statutu di cuufficialità di a lingua corsa.

Hè propiu storicu st´ appuntamentu chì a lotta  per a lingua nustrale  è per una sucetà bislingua hè sempre stata in core  à  l'ingagiamentu di tutte e generazioni di  militanti impignati in a dimarchja Femu: Da e prime mosse di l'anni 60 à u Riacquistu di l'anni 70, da l'apertura di l'Università finu à e manifestazioni di l'anni 90 è d' oghje.

É capinanzu à u dibattitu è u votu di ghjovi chì vene, l'opinione publica corsa, in quantu à ella, hà digià sceltu: si dichjara di modu bellu magiuritariu à pró di u bislinguisimu (90% secondu l'inchiesta di u Cunsigliu di a lingua)

Sta vittoria hè quella di tuttu ognunu, militanti pulitichi è assuciativi, attori culturali, parenti d'elevi, è tutti quelli ch´anu operatu per ch´ella campi sta lingua è ch´ella ripigli u postu chì li sende nantu à so territoriu.

Ció chì pudia parè eri utopia hè oghje ammanitu.

Per Femu a Corsica francà stu primu passu serà l'omagiu  più bellu à tutti quelli, donne è omi, ch´intupponu a bandera d'un populu in brama di firmà ellu stessu, di parlà a so lingua, è d'intravede un avvene di pace, d'identità ritrova è di sviluppu.

Difatti a lingua corsa hè un elementu centrale di a nostra identità individuale è cullettiva.

Hè dinù un fattore di leia suciale, u più bellu modu d'integrazione è a certezza d'un' apertura versu a nostra aghja mediterrania è europea. 

 A /A cuufficialità, cundizione necessaria pè u campà è à u sviluppu di a lingua corsa

U primu inghjocu tocca à u campà di a lingua : hè oghje minacciata di sparizione. Per ch’ella campi è si spanni li tocca un statutu d’officialità , mezu ghjuridicu necessariu pè custruisce una sucetà bislingua.

Issu custattu hè fattu da tutti i scentifichi , in u duminiu linguisticu è quellu ghjuridicu :u raportu cummandatu da pocu da a CTC à quattru custituziunalisti francesi di rinomina definisce un chjassu ghjuridicu pussibile pè u statutu ufficiale di a lingua corsa.

Sò periculose e pruposte chì cercanu à  mantene a lingua corsa in un statutu uziunale , chjodenu a lingua in una logica discriminatoria chì à cortu andà sunnerà a morte di u prugettu linguisticu bislinguu chì tuttu ognunu aspetta.

Iss’uzziunalità hè quella chì gestisce oghje a lingua corsa è chì ùn hà pussutu impedisce a so scaduta.

Ùn vale dinù à rimette in ballu l’impiti vechji di paura è di ripiegu chì lascianu pensà ch’ella saria discriminatoria a cuufficialità : ella s’iscrive in un prucessu nantu à parechji anni chì permetterà à a sucetà corsa è à i citatini chì a cumponenu di campà di modu naturale è serenu l’andatu di un bislinguisimu generalizatu.

Senza cuufficialità , micca vita pè a lingua corsa.

Issa cunvinzione hè spartuta oghje da una grande magiurità di a classa pulitica è ci rallegremu di l’evuluzione fatte nantu à issu puntu tantu à manca ch’è a diritta.

Chjamemu l’eletti tutti di e forze pulitiche tradiziunale chì volenu propiu permette à a lingua corsa di campà, à vutà u raportu nantu à a cuufficialità cum’ellu hè spressu oghje,  è à ricusà d’assucià si à e manopare fatte pè snaturà lu  o viutà lu di a so sustenza.

B – A cuufficialità, puntellu maiò di a demucrazia linguistica da custruisce.

U debbatitu nant’à a cuufficialità ùn induce solu inghjochi ligati à a sucetà corsa.

Permette dinù di definisce u rollu è u postu di a nostra lingua è di a Corsica nant’à una scena eurupea internaziunale induv’ellu si riflette à l’educazione di dumane, in un mondu apertu è plurale, assignatu da l’emergenza di sucetà diventate, in fatti, multiculturale è induve u monolinguisimu di Statu pratesu da a Francia diventa un’ eccezzione retrugrada.

Hè per quessa chì FEMU A CORSICA vene di denunzià u ricusu di u Statu di zifrà a Cartula di e lingue minuritarie, o l’assenza d’un veru postu per a lingua corsa in e dispusizioni di a lege di rifundazione di a scola di Vincent Peillon.

Macaru ci porta a prublematica bell’aldilà di a megliuranza di u statutu attuale di e lingue regiunale.

Per decine di millioni di citatini eurupei, u bislinguisimu o puru u multilinguisimu sò digià realità campate di modu naturale ch’hè un bellu pezzu.

Anzi, in tante nazioni senza Statu di l’Unione eurupea, passa, u prucessu puliticu di salvezza è di prumuzione di e lingue minacciate, per un statutu di cuuffucialità nant’à u territoriu cuncernatu, cum’è per indettu in Catalogna, in Paese gallese… etc.  In stu mumentu, in Brussella, l’eurodeputatu Francescu Alfonsi presenta u so raportu d’iniziativa nant’à e lingue in periculu di smarriscimentu à a Cummissione Cultura diu Parlamentu Eurupeu chì serà sottumessu à votu di u parlamentu in cor di lugliu è chì ne serà, l’aduzzione, un passu maiò per e nostre lingue, cum’ella fubbe l’aduzzione di a Cartula di e Lingue minuritarie di u Cunsigliu di l’Europa vinti anni fà.

Per tutte ste cagioni, si palesa da appuntamentu decisivu u votu di u 25 d’aprile.

Pò diventà l’attu fundatore d’un caminu di sviluppu, di speranza è di pace per stu paese è per a so giuventù.

È cusì sia !
 
 

Per una sucetà bislingua : un veru statutu di cuufficialità
I - U filu di a storia
 
 En 1983, il y a 30 ans, Michele Castellani, au nom du groupe UPC, déposait une motion en faveur du bilinguisme et de l’enseignement généralisé de la langue corse, premier pas vers l'élaboration d'un statut de coofficialité de la langue corse.
 
Trente ans après, le 25 avril 2013, l’Assemblée de Corse va se prononcer sur le statut de coofficialité de la langue Corse.
 
Ce rendez-vous est historique : le combat pour la langue corse et une société bilingue a été au cœur de l’engagement de toutes les générations de militants partie prenante de la démarche Femu : des premiers combats des années 60 au riacquistu des années 70, de l’ouverture de l’Université jusqu’aux manifestations des années 90 à aujourd’hui.
 
Et avant même le débat et le vote de jeudi prochain, l’opinion publique corse, elle, a éjà tranché : elle se prononce très majoritairement en faveur du bilinguisme (90% de la population selon l’enquête socio-linguistique commandé par le Conseil de la Langue)
 
Cette victoire est celle de toutes celles et de tous ceux, militants politiques et associatifs, poètes, groupes culturels, parents d’élèves, anciens, se sont battus pour que cette langue vive et retrouve dans la société la place qui lui revient de droit.
 
Ce qui pouvait sembler, hier encore, une utopie est aujourd’hui à portée de main.
 
Pour Femu a Corsica, réussir ce premier pas sera le plus bel hommage à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui ont porté avant nous le drapeau d’un peuple qui aspirait à rester lui-même, à parler sa langue et à imaginer un avenir de paix, d’identité retrouvée et de développement. 
 
La langue corse est en effet un élément central de notre identité individuelle et collective. Elle est aussi un facteur de cohésion sociale, le meilleur outil d’intégration, et un gage d’ouverture vers notre environnement méditerranéen et européen.
 
 
II – les enjeux du vote du 25 avril
 
A – La coofficialité, condition nécessaire à la survie et au développement de la langue corse
 
Le premier enjeu est d’ordre vital : la langue corse est aujourd’hui menacée de disparition.
Sa survie et son développement nécessitent l’obtention d’un statut de coofficialité, moyen juridique dont l’objectif est la construction d’une société bilingue.
 
Ce constat est validé par les scientifiques, aussi bien dans le domaine linguistique, que dans le domaine juridique : le récent rapport commandé par la CTC à quatre constitutionnalistes français de renom dessine un chemin juridique possible pour le  statut officiel de la langue Corse.
 
Les propositions de maintenir la langue corse dans un statut d'optionnalité sont dangereuses car elles enferment la langue corse dans une logique de discrimination qui à moyen terme sonnera le glas du projet linguistique bilingue auquel tout le monde dit aspirer.
 
Cette optionnalité est celle qui régit aujourd'hui la langue corse et n’a pu empêcher sa quasi-disparition.
 
De même, il est vain de tenter de susciter les vieux réflexes de crainte et de repli, selon lesquels la coofficialité serait discriminatoire : elle s’inscrit dans un processus échelonné sur plusieurs années, qui permettra à la société corse et aux citoyens qui la composent d’évoluer de façon naturelle et apaisée vers un bilinguisme généralisé.
 
Hors la coofficialité, point de salut, donc, pour la langue corse.
 
Cette conviction est aujourd’hui partagée par de nombreux élus, toutes tendances politiques confondues, et nous nous félicitons des évolutions enregistrées, tant à gauche qu’à droite, à cet égard.
 
Nous appelons donc les élus des forces politiques traditionnelles qui veulent vraiment permettre à la langue corse de vivre, à voter le rapport sur la coofficialité en l’état, en refusant de s’associer aux manœuvres visant à le dénaturer ou à la vider de sa substance.
 
 
B – La coofficialité, pierre d’angle de la démocratie linguistique à construire
 
Le débat sur la coofficialité n’implique pas que des enjeux internes à la société corse.
 
Il permet également de définir le rôle et la place de notre langue et de la Corse sur une scène européenne internationale où l'on réfléchit à l'éducation de demain, dans un monde ouvert et pluriel, marqué par l’émergence de sociétés devenues, de fait, multiculturelles, et dans lequel le monolinguisme d’État défendu par la France tend à devenir une exception rétrograde.
 
FEMU A CORSICA a ainsi dénoncé la non ratification de la Charte des langues minoritaires par l’Etat, ou encore l’absence d’une véritable place pour la langue Corse dans les dispositions de la loi de refondation de l’école de Vincent Peillon.
 
Mais la problématique va bien au-delà de l’amélioration du statut actuel des langues régionales.
 
Pour des dizaines de millions de citoyens européens, le bilinguisme ou le multilinguisme sont déjà, et depuis longtemps, des réalités vécues de façon naturelle.
 
De même, dans de nombreuses Nations sans Etat de l’Union européenne, le processus politique de sauvegarde et de promotion des langues menacées passe par le statut d’une langue coofficielle sur son propre territoire, à l’instar de ce qui se fait en Catalogne, au Pays Basque ou au Pays de Galles…En ce moment même à Bruxelles, l’ eurodéputé François Alfonsi présente son rapport d'initiative sur les langues en danger de disparition à la Commission Culture du Parlement Européen qui sera mis au vote du parlement au mois de juillet et dont l’adoption sera un pas important pour nos langues, comme l'a été l'adoption de la Charte des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe il y a 20 ans.
 
Pour toutes ces raisons, le vote du 25 avril apparaît comme un rendez-vous décisif.
 
Il peut devenir l’acte fondateur d’un chemin de développement, d’espoir et de paix pour ce pays, et sa jeunesse.
 
È cusì sia !
Femu a Corsica


Dans la même rubrique :
< >

Dumenica u 15 d'Utrovi 2017 - 20:00 Femu a Corsica hè natu

Venari u 15 di Sittembre 2017 - 20:00 ARRESTATION DE FRANCK PAOLI

Màrcuri u 30 d'Aostu 2017 - 14:17 SCRIZZIONE A FEMU A CORSICA

Cantunale | Assemblea di Corsica | Cantunale 2011 | Assemblea di Corsica : Quistione à bocca | L'eletti | Assemblea di Corsica : Muzione | A lèttera | Elezzione | Attualità | Istituzioni | Législatives 2012 | Présidentielles françaises | Municipales Aiacciu 2015 | TARRITURIALI DI 2015 | U Filu di a Storia | Custruì una sucietà libera | Inizià u Riacquistu Ecunomicu | Elezzione legislative 2017