Femu a Corsica
Venari u 23 di Maghju 2014

Femu a Corsica propose à l'Assemblée d'appeler à la mobilisation générale

Réforme institutionnelle : Intensifier le processus de dialogue en cours


Considérant les travaux de la Commission des compétences législatives et réglementaires, créée durant cette mandature et présidée par Pierre Chaubon, qui ont impliqué des élus de toutes tendances, ces dernières années


Considérant les délibérations de l’Assemblée de Corse, relatives au PADDUC (26 et 27 juillet 2012), à l’arrêté Miot (7 et 8 juillet 2013), à la coofficialité de la langue Corse (16 et 17 mai 2013) et au statut de résident (24 et 25 avril 2014)


Considérant la demande d’inscription et de reconnaissance de la Corse dans la Constitution, votée les 26 et 27 septembre 2013 par 46 élus de notre Assemblée


Considérant l’aspiration majoritaire du peuple Corse à une évolution politique et institutionnelle, comme en témoignent l’ensemble des délibérations précitées ainsi qu’à intervalles réguliers, les consultations électorales, sondages, ou enquêtes d’opinion


Considérant le dialogue engagé avec l’Etat et le Gouvernement, matérialisé par de nombreuses rencontres à Paris comme en Corse avec les ministres concernés à titre principal, ainsi que la constitution d’un comité stratégique, œuvrant sur l’ensemble des grands sujets 


Considérant les demandes répétées de notre Assemblée,  exprimées par des élus de différents groupes, en faveur d’une clarification de la méthode, du calendrier et du contenu des discussions engagées,


Considérant les manifestations régulièrement organisées par des organisations syndicales, associatives, culturelles et politiques s’inscrivant dans cette perspective et auxquelles notre jeunesse prend une part déterminante

 

L’ASSEMBLEE DE CORSE

 

Affirme le caractère global et la cohérence d’ensemble des délibérations mises en exergue ainsi que la nécessité, pour l’ensemble des acteurs de la situation présente, notamment l’Etat, de leur prise en compte dans les termes votés à une large majorité, voire à l’unanimité, par les élus de la Corse

 

Demande solennellement à l’Etat et au Gouvernement d’intensifier le processus de dialogue en cours, selon des modalités et un calendrier actualisés, dans une optique d’évolution de nature constitutionnelle et par là même, de sortie de crise pour la Corse.

 

 FEMU A CORSICA 

Sessione di ghjugnu di u 2014

 

Cunsiderendu i travaglii di a cummissione di e cumpetenze legislative è regulamentarie, creata durante sta mandatura è presidata da Pierre Chaubon, induve si sò impegnati sti pochi anni eletti d’ogni tendanza


Cunsiderendu  e  deliberazioni di l’Assemblea di Corsica,  rilative à u PADDUC (26 è 27 di lugliu di u 2012), à l’arrestatu Miot (7 è 8 di lugliu di u  2013), à a cuufficialità di a Lingua Corsa (16 è 17 di maghju di u 2013) è à u statutu di residente (24 è 25 d’aprile di u 2014)


Cunsiderendu  a dumanda d’inscrizzione è di ricunniscenza di a Corsica in a Custituzione, vutata i 26 è 27 di settembre di u 2013, da 46 eletti di a nostra Assemblea


Cunsiderendu l’aspirazione magiuritaria di u Populu Corsu ver di un’evuluzione pulitica è stituziunale, accertata da l’inseme di e
deliberazioni ammentate più sopra è, di manera rigulare,  da e cunsultazione eletturale, sundasgi è altre inchieste d’upinione


Cunsiderendu  u dialogu indiatu cù u Statu è u Guvernu, riguardu à parechji scontri in Parigi è in Corsica cù i ministri propiu cuncernati, ma dinò à a custituzione d’un cumitatu strattegicu ingagiatu in tutti sti grandi cartulari 


Cunsiderendu e dumande poste è turnate à pone di a nostra Assemblea,  purtate da eletti di gruppi sferenti, à u scopu di chjarificà u metudu, u calendariu è u cuntenutu di e discussione ingagiate


Cunsiderendu e manifestazione fatte, di modu rigulare, da urganisazione sindicale, assuciative, culturale è pulitiche, chì si scrivenu in stu filu, è induv’ella participeghja  di manera impurtante a nostra giuventù

 

L’ASSEMBLEA DI CORSICA 

 

Accerta u caratteru glubale  è a cuerenza rifinita di e deliberazioni messe in risaltu è dinò a necesità, per a tutalità di l’attori di a situazione oghjinca, anzituttu u Statu, di a so presa in contu effettiva, secondu  i termini vutati siasi cù una magiurità larga larga, siasi à l’unanimità, da l’eletti di a Corsica

Dumanda in modu sulenne à u Statu è à u Guvernu d’intensificà u prucessu di dialogu in corsu, secondu e mudalità è un calendariu attualizati, in un quatru  palesu d’evuluzione di natura custituziunale è perfine  di surtita di crisi per a Corsica.

Femu a Corsica

Cantunale | Assemblea di Corsica | Cantunale 2011 | Assemblea di Corsica : Quistione à bocca | L'eletti | Assemblea di Corsica : Muzione | A lèttera | Elezzione | Attualità | Istituzioni | Législatives 2012 | Présidentielles françaises | Municipales Aiacciu 2015 | TARRITURIALI DI 2015 | U Filu di a Storia | Custruì una sucietà libera | Inizià u Riacquistu Ecunomicu | Elezzione legislative 2017